• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
NMF årsmøte 2016
Årsmøte 2016

Det årlige sommermøtet med generalforsamling er i år 24.-25. august 2016.
Møtet holdes i Trondheim. Sommermøtet er et samarbeid mellom NMF, Norsk Materialteknisk Selskap og NTNU.
Sommermøtet har tittelen «Nasjonal Konferanse for materialteknologi».
-Første del av møtet vil være i plenum, hvor tema for foredragene vil være «Norsk materialteknologi – en viktig faktor for nasjonal omstilling?»
-Siste del av møtet er forbeholdt sesjonsforedrag, og vi håper på bidrag som kan utdype plenumsforedragene ytterligere. Sesjonsforedragene skal ta for seg alle aspekter ved materialteknologi, både opp- og nedstrøms.
Varigheten på foredragene er 20 minutter (inkl. 5 minutter til evt. spørsmål).

Vi forbeholder oss retten til å prioritere mellom innsendte bidrag dersom det skulle vise seg nødvendig.
Interesserte foredragsholdere bes snarest mulig, sende et sammendrag på halv- en side på E-post til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen

--------------------------

Arrangementskomiteen for NMS sommermøtet 2016, har besluttet å utsette fristen for innsending av bidrag (abstracts) og påmelding.

Vi oppfordrer veiledere for doktorgradsstudenter og postdoktorer til å sørge for at de melder seg på og bidrar med foredrag.

Våre kolleger i næringsliv, forskningsinstitutter og ved universiteter/høgskoler, er selvsagt hjertelig velkommen som bidragsytere.

Påmelding: 1. juli J

 

Mvh

Nasjonal konferanse for materialteknologi 2016 Arrangementskomiteen

-------------------------

Mal foredrag

Sammendragene vil bli utdelt til møtedeltakerne.
For nærmere opplysninger og påmeldingsskjema

(NB, under bespisning skal det stå festmiddag og ikke årsmøtemiddag).
Vi oppfordrer også dem som ikke har betalt årets medlemsavgift til å betale denne.
Vi gleder oss til å møte deg i Trondheim ?
Med vennlig hilsen
Nils Olav Solum, leder i NMF

Innkalling til generalforsamling i Norsk Metallografisk Forening
24. august 2016 kl. 17:00
DAGSORDEN
1. Åpning
2. Konstituering
i. Valg av møtedirigent
ii. Valg av referent
iii. Valg av to protokollvitner
3. Årsmelding 2015-2016
4. Regnskap 2015
5. Budsjett 2016
6. Arbeidsprogram/ handlingsplan frem til neste årsmøte
7. Innkomne forslag
8. Valg
Forslag til årsmøtet må være styret i hende innen 01. juli 2016 og bes sendt på e-post til: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen
For NMF,
Nils Olav Solum
Leder

 


Nyheter

Instagram

fredag 14. november 2014

Vi har nå fått et instagramgalleri på våre internettsider. Om du har noen bilder som kan knyttes til Norsk Metallografisk forening legger du det ut på instagram og merker bildet med...
Les mer!

Facebook