Formål

Norsk Metallografisk Forening (NMF) er en landsomfattende forening for personer med interesse for metallografi.


Foreningen ble konstituert 29. September 1983.


Foreningen tar opp personlige medlemmer og bedriftsmedlemmer. Medlemmene representerer bl.a. stål-, aluminium-, ferrolegerings- og offshoreindustri, samt forsknings- og utdanningsinstitusjoner.


Det gis medlemsrabatt ved deltakelse i kurs arrangert av foreningen.

Formål:

  • Å drive praktisk teoretisk kurs-, informasjons- og møtevirksomhet for å heve det faglige nivået for praktisk arbeidende metallografer, og andre med interesse for faget.
  • Å arbeide for videreutvikling og kompetansegivende utdanning for de som i dag arbeider innen feltet metallografi
  • Å fremskynde utdanning av kvalifiserte metallografer innen eksisterende utdanningsstruktur


Vedtekter:

Norsk Metallografisk Forening sine vedtekter kan leses her (pdf).

Historikk

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

NMF Stiftet

Kurs i Metallografi

Hydro Al, Sunndalsøra

Kurs i Lysmikroskopi, UiO Blindern

Fotokonkurranse, Oslo

Etablerer kontakt med Dansk Forening for Materialografi

Deltagelse i Metallographie Tagung, Tyskland

Kurs i Fargeetsing, E. Leistner, Trondheim

Kurs i Kvantitativ metallografi, SI Oslo

Påvirker NTH til å starte EEU-kurs i Legeringslære

Felles reise til Metallographie Tagung, Braunschweig

Ringprøve: Kornmålinger del 1 og 2, SINTEF Trondheim

Kurs i Grunnleggende Metallografi del 1 og 2, TIH, Trondheim

- Deltagelse i Micro-92, London

- Deltakelse i Metallographie Tagung

- Etablerer kontakt med Nettverket: Fachausschuss Metallographie DGM, Tyskland

- Tema årsmøte:Materialers hardhet, H.Vetters IWT, Bremen. Oslo

- Foredrag Billedanalyse G F V Voort Carp.Tech.USA, Trondheim

- Oppfølging Fachausschuss M. DGM Tyskland to personer

- Seminar: Kvantitativ Metallografi, SINTEF Trondheim

- 10års jubileum. Metallografi og fremtiden - Mikrostruktur og mekaniske egenskaper. M.Pohl Ruhr Univ. Hydro Al Sunndalsøra

Tema årsmøte: Ringprøve Kvantitativ metallografi, SINTEF Trondheim.


Tema årsmøte: Bildebehandling og bildeanalyse, SINTEF Trondheim.

Tema årsmøte: Kvalitetssikring og kvalitetskontroll, IFE Kjeller

- Tema årsmøte: Karakterisering av metallografiske prøver

- Lysmikroskopi og andre teknikker for overflate-analyse, Hydro Al Karmøy

Tema årsmøte: Kvantitativ bildeanalyse. Anvendelse og praktiske erfaringer. ELKEM Reseach, Kristiansand

Tema årsmøte: Skader og overflate-analyser. Veritas, Høvik

Tema årsmøte: Formeprosessers påvirkning av strukturen. Gjøvik/Raufoss

Nordisk fellesmøte om Materialteknologi. København, Danmark

- 19. årsmøte: Kongsberg Næringspark
- Metallografisk sommerpraktikum, Høgskolen i Agder, Grimstad

20. årsmøte. Tema: Ny teknologi, nye instrumenter, nye synergier. Hydro Aluminium, Sundalsøra

21.årsmøte. Tema: Overflateteknologi, materialteknologi og problemløsning. Trondheim

Nordisk Fellesmøte. Tema: Fremtiden skapes nå - tradisjon og fornyelse. Lysebu, Oslo

Styre

Kristin Forsbakk

Styreleder

Testpartner

Espen Undheim

Kasserer

Universitetet i Stavanger

Berit Vinje Kramer

Nestleder

Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet

Iselin Grundberg

Styremedlem

Hydro Karmøy RDK

Nils Olav Solum

Styremedlem

IFE

Dag Abrahamsen

Styremedlem

Struers

Hege Rullestad Wathne

Styremedlem

Hydro Karmøy RDK